Kong Christian X og Dronning Alexandrines sølvbryllup 1923

399,00

2-krone erindringsmønt slået i anledning af Kong Christian X og Dronning Alexandrines sølvbryllup 1923 Kvalitet 1+ el. bedre

Model/varenr.: 10050

På møntens bagside findes som motiv udelukkende et kronet skjold med det danske rigsvåben visende tre kronede tungerækkende løver og ni hjerter. Iøvrigt er kongekronen yderst mærkværdig, idet den på ingen måde svarer til den normalt anvendte krone med forlæg i den bevarede kongekrone, der første gang anvendtes ved Christian V’s salving i 1671.

Mønten er en 2-krone erindringsmønt som vejer 15 g. og er slået i 80% sølv. Mønten er præget i et oplag på 203.357 stk.