Tronskiftet fra kong Frederik IX til dronning Margrethe II 1972

399,00

En af de eftertragtet tronskiftemønter. En 10-krone erindringsmønt udstedt i anledning af tronskiftet fra Frederik IX til Margrethe II i 1972. Kvalitet 01

Model/varenr.: 10060

Danmark har en lang og smuk tradition for at hædre den afdøde regent på en tronskiftemønt, og skiftet fra Frederik IX til dronning Margrethe blev ingen undtagelse. Det er hermed den første mønt hvorpå dronning Margrethe optræder som dronning.

Frederik IX døde godt tre måneder før sit 25-års regeringsjubilæum, hvorfor den forberedte 25-års regeringsjubilæumsmønt aldrig blev virkeliggjort. Imidlertid kom det til lejligheden tegnede portræt af kongen til anvendelse på tronskiftemønten fra 1972. Kun var det nødvendigt at ændre den planlagte tekst. Der blev indføjet Frederik IX's tronbestigelsesdag, Christian X's dødsdag 20. april 1947 og Frederik IX's dødsdag 14. januar 1972. Som afdød monark blev hans portræt henvist til møntens bagside, hvorfor også værdiangivelsen blev indsat her. 

Den ordinære tronskiftemønt 1972 leveret i 402.740 eksemplarer og solgt til en overpris af 25 kroner. Salget startede 1. november 1972. Det meddeltes, at overskuddet skulle anvendes til alment gavnlige formål.