€20 Erindringsmønt for 500-året for Reformationen

595,00

Få €20 erindringsmønten for 500-året for kun 595,- kr. Mønten markerer et af årtusindets absolut vigtigste begivenhed, og det er den første tyske 20-euro erindringsmønt nogensinde.

Model/varenr.: 20897

Martin Luther (1483-1546) voksede op i Sachsen i Tyskland. Hans far ønskede at han skulle blive jurist og havde sparet sammen så sønnen kunne få en uddannelse. I 1501 blev Luther skrevet ind på universitet i Erfurt og i 1505 afsluttede han det filosofiske grundkursus. Faderens plan om jurastudiet ændrede sig dog en skælsættende dag i juli 1505. Luther var på vej til Erfurt, da han blev fanget i et voldsomt uvejr. Det tordnede og stormede med ufattelig styrke. Et lyn slog pludseligt ned ganske få meter fra hvor den unge Luther stod. I sin rædsel aflagde han et løfte til Gud; Hvis Gud ville lade ham overleve denne rædselsfulde storm, ville Luther vie sit liv til kristendommen. Om det var held, eller guddommelig indgriben, så overlevede Luther uvejret og meldte sig kort efter ind i Augustinerordenen, til sin fars store utilfredshed.

Luther begyndte at studere Bibelen og diverse fromme tekster intensivt, og han kom frem til den konklusion at den gængse teologi havde taget fejl. Det var ikke igennem gerninger at mennesket gjorde sig fortjent til Guds kærlighed og frelse. Guds kærlighed var ikke noget man skulle gøre sig fortjent til, men var givet på forhånd, så længe man troede.

Efter denne erkendelse indkaldte Martin Luther til diskussion omkring aflad og bod. Den 31. oktober 1517 blev indbydelsen og teserne, som det var skikken, opslået på kirkedøren i Wittenberg. De 95 teser blev hurtigt oversat til, tysk og blev meget snart spredt ud til offentligheden i hele det tyske område, takket være den ny opfundne bogtrykke. Luther kritiserede den katolske kirke for afladsbrevene, som kunne frikende folk fra Skærsilden. Aflad var ikke noget som kunne købes og var ikke noget som skulle medieres af andre end den enkelte selv, igennem troen på Gud.

Den katolske kirke var naturligvis ikke glad for denne kritik og Paven bandlyste Luthers kritik og skrifter. Han fik 60 dage til at trække sin kritik tilbage eller blive dømt for kætteri og brændt på bålet.

Nu i fare for at blive dømt for kætteri, blev Luther ”kidnappet” af Frederik 3. (den vise af Sachsen) og ført til en af hans borge. Kidnapningen var nøje planlagt og Luther deltog frivilligt. Hvis han var blevet kidnappet kunne kirken ikke dømme ham, og Frederik kunne ikke udlevere Luther hvis han ikke vidste hvor han var. Under sit ”fangenskab” oversatte Luther bibelen til tysk, så den almindelige tysker selv kunne fortolke kristendommen, og ingen længere kom imellem relationen mellem det enkelte menneske og Gud.

Efter bruddet med den katolske kirke, skulle der nu skabes en lutheransk kirke. Denne opgave tilfaldt Luthers udpegede efterfølger, Phillipp Melanchthon, som formulerede hvad den nye kirke skulle være for en størrelse.  Denne tekst blev til Den Augsburgske bekendelse som den dag i dag er lutheranske kirkers bekendelsesgrundlag, herunder den danske kirkes.

I Danmark og resten af Europa fik Reformationen store konsekvenser.  Christian 3. overtog det meste af kirkens jord, og kongen tog ansvaret for at aflønne og udnævne bisperne. Al kontakt med Rom blev afskåret. Man kunne ikke længere købe afladsbreve, og skriftestolen blev ligeledes afskaffet.

Reformationen delte effektivt Europa i en nordlig, protestantisk del og en sydlig, katolsk del. I de katolske områder kom en modreformation, hvor man forsøgte at styrke katolicismen og genomvende frafaldne katolske områder. Yderligere blev der oprettede domstole, de såkaldte inkvisitioner, som havde til opgave at forfølge og henrette protestanter og andre kættere. Paranoiaen var stor og mange formodede protestanter blev torteret til tilståelse. Spændingerne var store mellem religionerne og i 1618 udviklede et oprør i Bøhmen sig til 30-årskrigen mellem protestanter og katolikker. Krigen involverede stort set alle europæiske stormagter og blev en af de mest ødelæggende i europæisk historie.

Ved bestilling af 20-euroen fra 2017, slået i anledning af 500-året for Reformationen, modtager du en 20-euro i vores smukke skrin, inklusiv ægthedscertifikat, hvor Møntkompagniet garanterer ægtheden af mønterne.  Prisen er kun 595,- kr.(inkl. Moms) for mønten. Mønten leveres i en ucirkuleret kvalitet 0.

Mønten er slået i sterlingsølv(92,5 %) og vejer 18 gram. Mønterne måler 32,5 mm i diameter. Forsiden af mønterne viser et portræt af Luther samt fragmenter af hans teser, mens bagsiden viser den tyske ørn. Mønten er udstedt af Det Tyske Finansministerium og det er den første tyske 20-euro nogensinde.